Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες

From The Evanescence Reference

Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες λέγονται κάθε είδους αντικείμενα με τους Evanescence, για τα οποία η Wind-Up δεν έδωσε άδεια κυκλοφορίας.

Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες