Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες

From The Evanescence Reference
Revision as of 07:33, 24 November 2007 by Gt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες λέγονται κάθε είδους αντικείμενα με τους Evanescence, για τα οποία η Wind-Up δεν έδωσε άδεια κυκλοφορίας.

Μη εξουσιοδοτημένες κυκλοφορίες